Profiel van Progress

Laatst geplaatste recensies

“Wanprestatie”
16 juli 2019 20:07
vd Veer heeft niet betwist dat hij nieuwe trillingdempers onder de dieselmotor van onze boot zo onzorgvuldig monteerde dat ze geen enkele verbetering brachten.

In zijn antwoord op onze klacht verklaart vd Veer onverbloemd zich juridisch zodanig ingedekt te hebben dat we bij de Kantonrechter geen schijn van kans maken.

Of de kans op een deskundige reparatie groter is dan met een leger obscure juristen geconfronteerd te worden moet iedereen nu maar voor zichzelf uitmaken.

Dat vd Veer deze kwestie niet in zijn gastenboek toelaat illustreert duidelijk dat u voor een betrouwbare beoordeling op een ander review platvorm bent aangewezen.

MV Archimedes